Блокны тоо:

94

Айлын тоо:

94

Үйлчилгээний төв:

Club House

Сургууль цэцэрлэг:

Кембриджийн хөтөлбөртэй сургууль 1, Ментсори сургалттай цэцэрлэг 1

Ашиглалтанд орох:

2022

Явцын хувь:

70%

Давуу тал

COMING SOON