бидний хэрэгжүүлж буй төсөл

Баянзүрх хороолол

Баянзүрх апартмент

Stone
Residence